Delta i dag for å vinne …

Gåvekort

Voss Kommunikasjon har 4 IT-konsulentar. Dei driftar bl.a. vårt eige datasenter «Vossaskyen». Men me har og ein servicedesk der dei hjelper deg med kvardagslege dataproblem.
Verdipapir «bli frisk pakken»
Du kan komme inn til oss med ein stk pc og få:
• Fysisk vask
• Rens av skjerm, tastatur og vifte
• Fjerning av støv innvendig
• Fragmentering/rydding av harddisk
• Fjerning av unødvendige filer
• Fjerning av skadeleg programvare
• Oppdatering av operativsystem
• Sjekk av minne og harddisk