Delta i dag for å vinne …

Klippekort m/2 klipp, MHS Treninggruppe og 1 pose godebiter fra Royal Canin

Treningsgruppen er et tilbud der dere kommer når dere har lyst og anledning til å trene. Det vil alltid være instruktør tilstede for veiledning og hjelp. Vi trener annen hver trisdag.

Mer informasjon