Delta i dag for å vinne …

Hurtigasfalt BETO IRR + overraskelse!

Sammenligner du regnestykketransport, mannskap, utstyr, henting og evt. retur av overskuddsasfalt, så vil det lønne seg å benytte denne asfalten ved oppgaver på inntil ett tonn!

I tillegg slipper du venting på asfaltverket, og stengte asfaltverk i vinterhalvåret.

Vinterhalvåret benyttes som oftest oljegrus som midlertidig reparasjonsmasse - med dårlig resultat og risiko for steinsprut. Oljegrus kan kreve gjentatte reparasjoner- og vanlig asfalt legges heller ikke i vinterhalvåret.

Dette er en høykvalitets asfalt (bedre kvalitet enn vanlig varmasfalt) som ikke krymper ved herding og derved kan benyttes om sommeren, i regn eller kuldegrader uten problemer. Umiddelbart etter asfalten er komprimért, kan du slippe til trafikken igjen.

Den er benyttet i Norge i ca. 10 år, og vi har de beste referanser for produktet.

BETO IRR permanent hurtigasfalt pakker seg litt under lagring. For å få den lett bearbeidelig skal man ta ut plastbagen fra spannet, legge den med åpning mot sårstedet, deretter legger du knærne på asfaltposen og knar den litt.
Da løser massen seg opp og blir så enkel å arbeide med.

Produktet selges hos Steinsenteret Granitt og betongvare.