Delta i dag for å vinne …

4 stk sporfilmer til radonmåling, verdi kr 1 250!

Alle boliger opp til 3. etasje bør måle radonverdiene i følge Statens Strålevern sine anbefalinger. Riktig måling er over minst to måneder i vinterhalvåret. Legg ut målere flere steder, minst to. Soverom og stue er de viktigste rommene.
Etter 2 måneder sendes sporfilmene inn til laboratoriet i vedlagt returkonvolutt for analyse.
Radonnivået i årsmiddelverdi bør være under 100 Bq/m3. Har du utleiebolig er det lovpålagt å sette igang tiltak for å redusere verdiene.

Les mer på www.radontjenesten.no