Delta i dag for å vinne …

Mapei De-iceing K20 + spade

De-Iceing Kloridfritt tinesalt til fjerning av is og snø på betongoverflater. Produktet skader verken betong eller armering. Fås kjøpt hos Steinsenteret Granitt og betongvare.