Delta i dag for å vinne …

Boken «Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder»

Vinn boken «Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder», skrevet av Randi Næss og utgitt på Hegnar Forlag høsten 2015.

Mer informasjon