Delta på Hva kan du om Hoppuka? for å vinne:

Pondusbok

Den tysk-østerrikske hoppuka, vanligvis kalt bare Hoppuka, består av fire hopprenn som siden januar 1953 har blitt arrangert ved årsskiftet i Tyskland og Østerrike.